Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

Zamówienia publiczne

Informujemy, że postępowania o wartości równej i przekraczającej 130 000 złotych publikowane są na https://platformazakupowa.pl/

Sukcesywna dostawa art. biurowych przez okres 24 miesięcy dla SPZZLO w Karczewie

2023-01-30

Sukcesywna dostawa art. biurowych przez okres 24 miesięcy dla SPZZLO w Karczewie

Czytaj więcej o: Sukcesywna dostawa art. biurowych przez okres 24 miesięcy dla SPZZLO w Karczewie

Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów wraz z odbiorem pustych pojemników po zużytych produktach przez okres 12 miesięcy Znak sprawy DZP.14/2022

2022-12-12

Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów wraz z odbiorem pustych pojemników po zużytych produktach przez okres 12 miesięcy

 

Znak sprawy DZP.14/2022

Czytaj więcej o: Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów wraz z odbiorem pustych pojemników po zużytych produktach przez okres 12 miesięcy Znak sprawy DZP.14/2022

Plan postępowań na 2023 rok

2023-01-27

Konserwacja i przeglądy systemu SAP i ppoż SPZZLO w Karczewie przez okres 24 miesięcy

2022-11-04

Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów wraz z odbiorem pustych pojemników po zużytych produktach przez okres 12 miesięcy

2022-10-31

Zamawiający informuje, że nie wymaga zaoferowanie oryginalnych tonerów i tym samym dopuszcza zamienniki pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w zaproszeniu.

Czytaj więcej o: Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów wraz z odbiorem pustych pojemników po zużytych produktach przez okres 12 miesięcy