Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

Konkursy medyczne

Konkurs na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

2024-06-20
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę ginekologa specjalizacji w dziedzinie: położnictwo i ginekologia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Czytaj więcej o: Konkurs na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna