Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew
REGON: 010487980
NIP: 5321662517

Rejestracja pacjentów:  Tel. 22 780-68-61 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 07:30 - 18:00 (rejestracja)
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 18:00 (poradnie)

Przychodnia Karczew
Poradnia internistyczna dla dorosłych tel. 22 780 65 91
Poradnia dla dzieci tel. 22 780 65 91
Poradnia Stomatologiczna tel. 22 780 65 91
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza tel. 22 610 37 46
Położna Środowiskowo-Rodzinna POZ tel. +48 697 133 029
Gabinet zabiegowy tel. 22 780 65 91
Administracja tel. 22 610 11 36

Przychodnia Sobiekursk
Poradnia internistyczna dla dorosłych tel. 22 780-60-91
Poradnia dla dzieci tel. 22 780 60 91

Gabinet Fizjoterapii w Karczewie
Rejestracja tel. 22 780-68-61

Formularz kontaktowy

Kontakt
Dane kontaktowe:
LUB
Twój numer IP: 100.28.2.72 | ec2-100-28-2-72.compute-1.amazonaws.com |

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w korespondencji jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew, e-mail: sekretariat@przychodniakarczew.pl, nr tel.: 22 7806861.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i e), art. 7 i art. 9 ust. 2 RODO i w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zakończenia postępowania w sprawie a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie:
Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adres poczty elektronicznej: aleksander.jaszczolt@gmail.com
Telefon kontaktowy: 22 7806861